Abbey Artgroep

Oosterhout

De Locatie Abbey

De Abbey Artgroep schildert in een tot atelier omgebouwde varkensstal van een boerderij behorend bij de Paulus Abdij in Oosterhout. De Paulus Abdij is één van drie kloosters in het gebied dat de Oosterhouters de “Heilige Driehoek” noemen.

De Paulus Abdij wordt nu bevolkt door leden van de Franse Communauté de Chemin Neuf, een oecumenische gemeenschap met een apostolisch karakter die zich sterk richt op jongeren en gezinnen.

In de nabijheid van de Paulus Abdij bevindt zich Catharinadal, een kloosterorde van norbertinessen. In de priorij leven ongeveer vijfentwintig zusters volgens de regel van Sint-Augustinus. Aan de priorij is een kunstatelier verbonden, dat vooral vermaard is vanwege de restauratie van oude handschriften en boeken.

Dan is er nog de Onze Lieve Vrouwe Abdij. In de abdij leven ongeveer vijfendertig zusters volgens de regel van Sint-Benedictus. Het benedictijnse leven kenmerkt zich door het ‘ora et labora’, een afwisseling van werk en gebed. De zusters restaureren in hun ateliers oude gobelins en iconen. Aan de abdij is een paramentenatelier verbonden dat liturgische gewaden vervaardigt voor (katholieke én protestante) kerkelijke erediensten.

Een meer inspirerende omgeving  kan de Abbey Artgroep zich niet wensen!

Copyright © 2011-2020, Abbey Artgroep. Alle Rights Reserved